Zvýšení produktivity díky podnikovým systémům správy znalostí

V současném světě ekonomiky jsou společnosti nuceny vytvářet stále nové hodnoty. Díky inovacím a konkurenceschopnosti je možné zvětšit podíl společnosti na trhu a zvýšit výnos. Je však také nutné snažit se zachovat si stávající podíl na trhu a objevovat další skryté hodnoty plynoucí z komunikace se zákazníkem.

S tím souvisí i otázka monitorování výkonu – mnohdy je nutné vědět, jak si vede konkurence a podle toho zvolit správné řešení. K tomu napomáhají různé podnikové systémy. Díky nim je možné integrovat nové poznatky a know-how, rozdělovat je podle různých kritérií a dále je poskytovat zaměstnancům, případně i dodavatelům.

Jedním ze softwarových řešení správy znalostí je platforma **Aspen**. Tato platforma má modulární strukturu, která se skládá z následujících částí:

1. Komponenta pro správu a rozšiřování obsahu
2. Komponenta pro výměnu informací a předávání obsahu
3. Komponenta pro řízení učení

Platforma **Aspen** umožňuje rychlé vytváření a distribuci obsahu určité firmy a využívání získaných znalostí. Díky tomuto softwarovému řešení je také možné efektivněji udržovat vztahy se zákazníky a informovat dodavatele a distribuční partnery o procesech ve společnosti.
Zdroj: Click2learn - informace o softwarových řešeních v oblasti e-learningu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Click2learn