Zkoumání firemní kultury pomocí pokročilých metod

Textová analýza využívající strojového učení nám může přinést nové poznatky o firemní kultuře – dokonce takové, které nám byly dříve skryty.

Ilustrační snímek

Dlouhou dobu byla největším zádrhelem absence spolehlivého měření, protože to prostě nešlo. Díky strojovému učení a big data však dnes mohou být vytěženy velké objemy textových dat, které mohou odhalit např. náladu zaměstnanců nebo rovnou sílu firemní kultury dané organizace.

Dvě přední americké univerzity spolupracovaly při analýze mnoha interních e-mailů pocházejících z technologické firmy. Zaměřili se na to, jak často pracovníci používají zájmena jednotného čísla a jak často zájmena množného čísla. To odráží úroveň, jak silně jsou s firmou a s její kulturou spjati. Na základě toho lze předpovědět budoucí odchody, tvrdí článek na webu obchodní školy INSEAD.

Další výzkum zaměřený na jazyk použitý v dopisech akcionářům evropských bank použil tyto jako základ pro odhad celkové úrovně jejich firemní kultury a pravděpodobnosti rizikového chování dané korporace.

Externí analytici mohou také využít údaje shromážděné společností Glassdoor, u které mnoho zaměstnanců hodnotí a komentuje své korporace. Na základě těchto údajů externí analytici předpovídají, zda bude případná fúze úspěšná. Dívají se hlavně na blízkost firemní kultury daných subjektů, za použití následujících ukazatelů:

Modelování zmiňovaných témat (odhalování těch, co se často opakují)

Analýza sentimentu (pozitivita nebo negativita daného textu)

Tradiční metody založené na klíčových slovách

Lze vysledovat dokonce i změny v podnikové kultuře v průběhu času.

Budou tyto nové způsoby úspěšnější než tradiční průzkumy a interview se zaměstnanci? Všechny druhy dat jsou náchylné ke zkreslením toho či jiného typu. Rozhodujícím faktorem tedy bude až spolehlivost jimi vytvořených předpovědí.


-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge