Zavádění praktických poznatků o správě znalostí do výuky

Tato práce se zaměřuje na koncepci, zásady a konkrétní případy pronikání správy znalostí do univerzitních výukových programů. Přestože žijeme ve světě gigabitových přenosových systémů a terabytových paměťových médií, dostávají se praktické zkušenosti se správou znalostí (SZ) do výukových osnov s velkým zpožděním. Zpracovávání problematiky SZ v knihách, článcích a případových studiích trvá již celou jednu dekádu. Výuka SZ však probíhá pouze na několika málo univerzitách. Proto si autoři této práce vytyčili cíl urychlit přizpůsobení kurzů o SZ potřebám univerzit a poskytnout tak univerzitním pedagogům výhodnou „startovní pozici“. Autoři doufají, že se jim podaří zprostředkovat přístup k nejlepším praktikám a principům SZ pro širším okruh zájemců.

Pro výuku správy znalostí existuje množství zdrojů. Ty v sobě zahrnují tucty knih, stovky článků, obsáhlých zdrojů ve formě WWW stránek a rychle rostoucí počet případových studií. Autoři této zprávy uvádějí vzorky těch nevhodnějších informačních zdrojů.
Zásadní otázkou pro přípravu výukového programu o SZ je pokrývaná oblast problému. Tato zpráva se dotýká následujících témat: vytváření znalostí, historie teorií a koncepcí správy znalostí, význam důvěry, kódování znalostí (hardware/software/systémy) a některých dalších.

Zdá se, že se správa znalostí rozvíjí v robustní aparát pojmů a zásad, jejichž výuka rozhodně přesáhne hranice obchodních škol. Zde uvedené koncepty a doporučení mají tento difúzní proces urychlit.
Zdroj: Icasit KM Central - informace z oblasti správy znalostí na webu George Mason University, USA
Zobrazit přehled článků ze zdroje Icasit KM Central