Zavádění architektur e-businessu nové generace: Hledání rovnováhy mezi integrací a flexibilitou

Zavádění architektur e-businessu nové generace: Hledání rovnováhy mezi integrací a flexibilitou

Od vedoucích pracovníků z oboru informačních technologií se očekává, že budou ručit za optimální integraci nejnovějších internetových a webových technologií s podnikovými architekturami a že udrží takové tempo inovací, jež odpovídá konkurenčnímu prostředí. Největší dodavatelé technologických infrastruktur reagují na vzniklou situaci přeskupením svých produktů a služeb do „architektur pro e-business“. Společnost **Intel** vypracovala principy pro návrh architektury, jež se orientuje na služby.

Úspěšný obchodní model e-businessu může být postaven na produktech, procesech nebo distribučních kanálech. Přitom lepší integrace technologií e-businessu do mezifiremních hodnotových sítí umožní zrychlení informačních toků a rychlejší zpětnovazební smyčky se zase projeví na výkonnosti podniku. Protože však zavádění technologií dostatečně nerespektuje kulturní a strategické činitele, postrádají modely e-businessu často potřebnou přizpůsobivost.

Vize společnosti **Intel** je taková, že firma zabývající se e-businessem nemá zrychlovat, automatizovat a optimalizovat pouze své vlastní rozhodovací procesy, ale poskytovat informace potřebné k tomu, aby své procesy mohli zrychlovat, automatizovat a optimalizovat také její dodavatelé, zákazníci a obchodní partneři. Architektura e-businessu nové generace se označuje jako **vyvážený výpočetní model** a spojuje v sobě nejlepší vlastnosti modelů na bázi serveru, osobního počítače a sítě.

Dilema mezi zastaralostí současných modelů a rizikem nových požadavků na životaschopnost podniku budou manažeři řešit holistickým přístupem k návrhu interních a mezipodnikových „systémů“. Zmíněné požadavky souvisí s nedávnou změnou v pojetí sedmi oblastí:

- strategie e-businessu,
- řízení výkonnosti procesů,
- kultura organizace,
- správa znalostí,
- ekonomika rostoucích zisků,
- inovace strukturovaných modelů e-businessu a
- řízení směřující k samoregulaci.

Obrázky ukazují vazby mezi prvky obchodních modelů e-businessu a význam inovace.

**Datum vydání: VI/2001**
Zdroj: brint.com - americký portál věnovaný řízení rizik, IT a znalostnímu managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje brint.com