Základní fakta o podnikových centrech elektronického obchodu

Stále více velkých energetických společností přistupuje k plánování a realizaci projektů e-businessu s rozvahou. Tato činnost obvykle začíná vytvořením tzv. centra pro elektronický obchod (ozn. EBC). Nedávná minulost ukázala, že důvody, které vedly k zakládání těchto center, byly oprávněné. I nadále však zůstává prostor pro zásadní změny – z obecného pohledu je třeba věnovat větší pozornost koordinaci.

K zakládání center pro elektronický obchod vede obecně snaha o dosažení následujících cílů:
- **Vytvořit hybný moment pro činnost.** Řada společností doufá, že centra EBC podnítí činnost celé organizace.
- **Dosáhnout úspor z rozsahu a omezit nadbytečné úsilí.** Zastřešíme-li různé činnosti centrem pro elektronický obchod, dosáhneme bezprostředních úspor na nákupu, instalaci a údržbě zařízení a na školení personálu.
- **Sdílet nejlepší zkušenosti mezi všemi obchodními jednotkami.** Nedostatky ve sdílení vedou ke zbytečným časovým a finančním výdajům.
- **Rozpoznávání potřeb pro společné projekty obchodních jednotek.**

Autor příspěvku srovnává starý a nový přístup k budování EBC.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: Electrical World - Server společnosti Platts s články o energetice, nerostných surovinách a dopravě.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Electrical World