Z historie e-komerce

Je těžké uvěřit tomu, že e-komerce neexistuje ještě ani celých deset let a zaznamenala přitom tak velký a rychlý rozvoj. Je tomu ale skutečně tak, a autorka článku se proto rozhodla popsat dosavadní historický vývoj elektronického obchodování. E-komerci jako takové předcházel rozvoj internetu ve dvou fázích – komunikační a informační. Komunikační fází označujeme rozmezí let 1993 – 1997, které je typické rychlým rozšířením a uplatněním elektronické pošty. Od roku 1997 pak hovoříme o fázi informační, která je přirozeným důsledkem nutnosti poskytování informací uživatelům internetu. V jejím rámci vzniklo nesčetné množství webových stránek a následně vyhledávačů.

S obrovským rozvojem informací na internetu vznikl i požadavek poskytování služeb zákazníkům, tedy obchodování. Ten bylo možné splnit díky dostupným technologiím a kvalifikovaným pracovním silám. E-komerce se tak rychle vyvíjela od modelu B2C (business to consumer) k modelu B2B (business to business). V současné době hovoří autorka článku o nově nastupující fázi vývoje internetu a s ním i e-komerce – distribuční fázi. Internet představuje kanál, který umožňuje naprosto nepřetržitou komunikaci se zákazníky. Počet společností, které figurují pouze na internetu se zvyšuje.

Podíváme-li se do historie elektronického obchodování, objevíme celou řadu lekcí, které nám pomohou pochopit to, co se děje v e-komerci dnešní. Mezi tyto lekce patří například samoobslužný model nebo rozšíření mezinárodního společenství a konkurence. V současné době mají podle odborníků šanci prorazit na e-trhu i menší společnosti. Budování důvěry ve značku však není na kdykoli dostupném internetu nijak jednoduché. Navíc se předpokládají i narůstající problémy v oblasti ochrany duševního vlastnictví firem nebo autorských práv. Elektronické obchodování popisuje článek ve svém závěru jako roztříštěný obchodní model. Uspět v něm mohou organizace, které budou disponovat flexibilními zdroji, a to jak lidskými, tak technickými.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com