Využitelnost elektronických zdrojů pro získávání technických informací

Stávající metody přístupu k elektronickým zdrojům nabízeným Internetem příliš nevyužívají základních principů organizace a vyhledávání informací. Namísto toho se opírají o poněkud neformální, někdy až nahodilé přístupy. Tak vznikají problémy ohledně objemu a přesnosti informací vyhledávaných uživatelem Internetu. Z technického hlediska je množství informačních zdrojů, jež jsou na Internetu k dispozici, dostatečné. Přesto však neexistuje žádná systematická vyhledávací metoda vhodná pro techniky, kteří hledají co možná nejčerstvější informace ze svého oboru.

Cílem tohoto projektu bylo určit elektronické informační zdroje, které by mohly být předmětem zájmu techniků, a představit tyto zdroje způsobem, který technikům umožní včasné a kvalifikované rozhodování o užitečnosti zdrojů. Tato zpráva se zaměřuje na konkrétní cíle projektu, mezi něž patří: 1) sestavení kritérií pro výběr technických informací z elektronických zdrojů; 2) určení zdrojů technických informací v návaznosti na zásady výběru; 3) vygenerování abstraktů pro tyto zdroje. Přitom bude každý z abstraktů obsahovat minimálně dvě vazby na zdroje podobného typu.
Zdroj: Icasit KM Central - informace z oblasti správy znalostí na webu George Mason University, USA
Zobrazit přehled článků ze zdroje Icasit KM Central