Vydávání ekonomických publikací a novin v elektronické podobě

Na podzim se mají objevit první vydání tzv. „Quality-Rated Journals of Economic Theory and Macroeconomics“ (Noviny o ekonomické teorii a makroekonomii s hodnocením kvality), ovšem neobejde se to bez problémů. Za celým projektem stojí firma bepress.com, která se chlubí skupinou akademických redaktorů. Hlavním problémem, který musí vyřešit, jsou dlouhé prodlevy mezi posouzením článku a jeho vlastní publikací. V této době totiž autoři obvykle publikují články v papírových novinách nebo na Internetu v podobě bulletinů. Když se nakonec objeví v internetových ekonomických novinách, jsou již neaktuální.

Dalším problémem je to, že recenzenti stále více odmítají dělat tuto práci zadarmo, takže jediný, kdo je ochotný, jsou studenti vysokých škol. Ti, kteří si nemohou dovolit publikovat v nejlepším časopise nebo novinách, tak v podstatě rozhodují o tom, kdo si to dovolit může.

Každé noviny nebo časopis budou mít údajně 4 verze podle kvality - autoři se tak budou moci přesouvat z té nejnižší úrovně do úrovní vyšších a proces posuzování článku se podstatně zkrátí. Otázkou je také, jak chce bepress vydělat peníze, když chce QR Journals poskytovat na Internetu zdarma.
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist