Vlastní formáty pro datum a čas v Microsoft Excel

Pracujete často v tabulkách s daty nebo časem? Pokud ano, pak určitě dobře znáte dialogové okno Formát a Buňky s kartou Číslo, na které se nacházejí různé možnosti pro nastavení formátů.

Ilustrační snímek

V rámečku Druh se pak nacházejí i položky Datum a Čas. Jak jejich název již říká, tak v nich opravdu najdete různé předdefinované formáty právě pro nastavení způsobu zobrazení zapsaného data nebo času.

Může se však stát, že budete potřebovat tvar data, který se zde nenachází, například 14-5-2006 či 14.V 2006. Jak v takové situaci postupovat? Právě výhodou MS Excelu je to, že si můžete pro buňky vlastní formáty dodělávat. Jak? V rámečku Druh si klepněte na položku Vlastní.

Vlastní formáty pro data a čas v MS Excel

Potom se již podívejte do políčka Typ, ve kterém je třeba pomocí určitých kódů tvar data nastavit. Pro data se většinou používají písmenka d (pro den), m (pro měsíc), r (případně y pro rok). Co vlastně znamenají?

Jedno písmeno d znamená, že den v datu bude zapsán jako číslo od 1 do 31, dvě dd zase znamená, že den bude zapsán jako číslo od 01 do 31. Pokud napíšete tři písmena ddd, pak se vám dny zobrazí jako zkratky názvů dnů pone. Jestliže napíšete čtyři dddd, pak budou názvy dnů celé: pondělíneděle.

Podobně je tomu u měsíců, tedy pro písmeno m. Písmeno m zobrazí měsíce jako čísla od 1 do 12, písmena mm pak měsíce jako čísla od 01 do 12. Tři písmena mmm znamenají zobrazení měsíce jako římské číslice od I do XII, čtyři mmmm pak to, že se zobrazí text ledenprosinec.

U roků se používají většinou dvě písmena rr nebo čtyři písmena rrrr podle toho, zda chcete krátký nebo dlouhý tvar roku (06 či 2006). V některých operačních systémech se může stát to, že pro rok se bude muset použít písmeno y (jako year).

Na základě uvedených informací nyní již víte, že datum ve tvaru 14-5-2006 dostanete, když do políčka Typ napíšete kódy ve tvaru dd-mm-rrrr. Jakmile vše potvrdíte, pak budete mít datum v buňce opravdu požadovaný tvar.

Vlastní formáty pro data a čas v MS Excel

Podobně je tomu i při definování časových formátů. Zde jsou nejdůležitější zase písmena H (hodina od 0 do 24), hh (hodina od 00 do 23), m (minuta od 0 do 59) a s (sekunda od 0 do 59). Kód m musí následovat bezprostředně po kódu H nebo hh nebo bezprostředně před kódem ss, jinak se místo minut zobrazí měsíce.