Víte, kde je vaše místo v týmu?

Téma životních rolí – to je obsah semináře, který vede zkušená lektorka a moderátorka Jarmila Skopalová. Užitečný je pro všechny, zejména pak pro vedoucí pracovníky, kteří jsou dirigenty ve svém orchestru. Každý nástroj má svoji důležitost, stejně tak v pracovním kolektivu je důležitý každý komunikační typ. Šéf musí vědět, jak využít silné stránky různých typů, které se neznalému mohou jevit jako slabé.

1. VOX, kurz Místo v tlupě

Samozřejmě, napřed musí dobře poznat sám sebe. V tom mu pomohou praktická cvičení a hodnocení „spolužáků“, ale hlavně lektorky. To je překvapení, když je člověk někým jiným, než tím, kým se domnívá, že je.

Úlohou šéfa je ve své tlupě pochopit a využít pojmenované typy a komunikační role pro jejich vlastní radost a tím žádoucí vysokou motivaci. Po tomto semináři šéf může na svém pracovišti udělat zázrak. Jeho podřízení či spolupracovníci se po novém přístupu budou cítit důležití, což znamená větší výkonnost a hlavně souhru kolektivu.

Typ Pyšná princezna by se mohl zdát problematický, jenže: tyto ženy jsou technicky zdatné, dodržují termíny, jsou obranářky kolektivu i šéfa. Poznají se snadno – jsou elegantní a nosí vysoké podpatky. Jsou dříve slyšet než vidět.

Mužská varianta ideální není, tou je obvykle politik. Šašek je oporou svého nadřízeného, kolektiv si ho oblíbil, mluví k podvědomí lidí. Veselý starosta je dobrosrdečný, šíří dobrou náladu a tím lidi uklidňuje, je velkorysý k chybám druhých. Šéf může být prakticky každý typ, ale nejužitečnější je jako moudrý král, klidný, sebevědomý, chrání podané, brání se výlevům emocí, stará se o všechno a o všechny. Častý šéf je cholerik, velmi rychlý, činí i při rychlosti dobrá rozhodnutí, je přímočarý, spolehlivý, dobře vyjadřuje myšlenky, okolí ho ale „nestíhá“.

Lektorka vysvětlí výhody komunikačních typů a roli pro kolektiv, nezapomene ani na zdravotní obtíže, které tyto typy za temperament postihují. Král mívá ve stáří velké břicho, tloustne totiž ze smutku nebo z velké péče o okolí, kterou tělo neunese a brání se mu. Šaška trápí páteř a křečové žíly. Víla má problém se střevy. Kecal s krční páteří.

Seminář je hutnou koncentrací psychologických rad a vazeb. Slyšet, že i poustevník má vliv na okolí, je zajímavé (Proč? Dozvíte se na semináři!) Emoci je nutné pojmenovat a pak s ní naložit, jak si zaslouží! (Vždyť je to jen bílkovina). Nejhorší sobectví je samaritánství, zbavuje svobody. Nepečovat!

Míra workshopu je užitečná do té míry, do jaké si člověk přizná, kým je, a jak chce spolupracovat s tlupou. Bonusem je několikanásobné opakování, že práce a vztahy jsou radost. Bonusem na druhou pak fakt, že i v tomto odtažitém světě se na tomto kurzu lidé nejen inspirují, ale vzájemně si i radí. A to se hned tak na nějakém semináři nevidí…