Virtuální etiketa

V souvislosti s pořádáním „virtuální schůze“, kdy se jednotliví účastníci fyzicky nesejdou na jednom místě, je důležité si uvědomit, že ve skutečnosti nejde o žádnou virtuální událost. Je to skutečná schůze, na níž se schází skuteční lidé, probíhá skutečný obchod a hovoří se o skutečných výsledcích – skutečná schůze ve virtuálním prostředí. Efektivní schůze tohoto typu si proto stejně jako každá jiná žádá především dobré manažerské postupy. Z hlediska organizačního je můžeme rozdělit na tři části – před schůzí, během schůze a po schůzi.

Před začátkem samotné schůze je třeba rozhodnout o konkrétní podobě setkání, zvolit nejvhodnější technologie, vybrat účastníky a vhodný způsob, jak je o této události informovat. Důležité je také správně zvolit jazyk a čas konání s ohledem na časová pásma, v nichž se jednotliví účastníci mohou nacházet. Nakonec se doporučuje stanovit také přesná pravidla pro kladení otázek a odpovědí a doručit účastníkům všechny materiály, které budou na schůzi potřebovat.

Průběh schůze by měl začít vyzkoušením spojení několik mnut před oficiálním zahájením. Dále by mělo následovat seznámení všech účastníků s tím, kdo další je na schůzi přítomen. Je třeba držet se co nejpřesněji předem stanovené agendy. Na schůzi by neměly chybět praktické ukázky k diskutované problematice, shrnutí každého tématu a odpovědi na konkrétní otázky zúčastněných. Schůze by rozhodně neměla končit zavěšením telefonu nebo vypnutím obrazovky. Důležité je v zápětí rozeslat poznámky, aby se každý účastník mohl přesvědčit, že vše dobře pochopil a bude vědět i to, jak postupovat nadále.

-kk-
Zdroj: Innovative Leader - odborný internetový měsíčník pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Innovative Leader