Víc hesel než prstů

Vzrůstající obavy o bezpečnost v kyberprostoru i mimo něj vedly ke vzniku mnoha biometrických technologií pro ověřování identity. Snímače obličejů či otisků prstů dnes nacházíme na letištích i v právnických agenturách. Dlouho se však, zejména na půdě firem, opomíjelo nahrazování dosavadních hesel biometrickými nástroji. Dnes si obchodní i bezpečnostní výhody biometrie uvědomuje stále více IT manažerů. Upozorňují na to, že zaměstnanci jsou nuceni pamatovat si řadu uživatelských jmen a hesel, které je stejně možné zneužít, zatímco biometrická identifikace je jednodušší a bezpečnější. Například Bill Gates předpovídal zrušení identifikace pomocí tradičních hesel již v roce 2004.

S vývojem technologií a snižováním cen hardwaru se jako velmi efektivní alternativa hesel v celé řadě pracovních prostředí ukazuje identifikace pomocí snímání otisků prstů. Firmy začínají využívat biometrie, aby byly krok napřed a snižovaly náklady ve srovnání s konkurenčními společnostmi ve svém oboru. Společnost International Biometric Group uvádí, že snímání otisků prstů v současné době představuje téměř 60 procent všech využívaných biometrických technologií. Nahrazování hesel snímáním otisků prstů rychle pokračuje a brzy se stane na pracovištích něčím tak samozřejmým, jako je e-mail.

-kk-
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com