Úvaha o obsahu webových stránek

Autora článku Jerryho Badera žádají často jako odborníka, aby zhlédl webové stránky a řekl jejich provozovatelům, proč nenesou očekávané výsledky. Zde je několik odůvodnění:

- Více „co“ než "proč". Část problémů vychází z velmi úzké definice toho, co web je: vytvořením stránky podobné brožuře, katalogu, e-komerci, blogu nebo portálu padáte do pasti, kdy zachytíte „co“, nikoliv „proč“. Přestaňte se také soustředit na oblast vylepšování stránek z pohledu vyhledávacích taktik. To může stát v cestě efektivnímu doručování marketingového sdělení – předání příběhu vaší firmy, vytvoření impozantního image značky a nejvíce získávání ziskové obchodní klientely.

 

- Internetové video. Existují správné, ale také celá řada nevhodných způsobů jak na to. Webové video představuje výhodnou strategii pro marketing. Jeho silné stránky plynou ze schopnosti překonat sterilní a izolované prostředí internetu pomocí verbálního a neverbálního lidského elementu, který dokáže efektivně doručit smělá a zapamatovatelná sdělení. Vhodné sdělení založené na „proč“ využívající efektivní prezentační techniky může zvýšit odbyt produktů a zájem o firmu.

 

Nové webové paradigma

 

Zde je nový způsob, jak pohlížet na vaše webové stránky. Pokud je pochopíte, budete schopni je změnit způsobem, který bude zajímavější a podnítí akci ze strany vaší klientely:

 

- Vaše stránky jsou jevištěm. Firmy, které chtějí své stránky využívat jako marketingové nástroje, by o nich měly přestat smýšlet jako o pouhých digitálních médiích. Začněte o své stránce uvažovat jako o jevišti – prezentační platformě, která vaší firmě umožní prezentovat zajímavou, informativní a dobře zapamatovatelnou formou.

 

- Říci věci tak, aby si je lidé pamatovali. Existuje mnoho způsobů, jak prezentovat, co děláte a proč by vaše publikum mělo mít zájem. Nejefektivnější způsob je doručit informaci formou příběhu.

 

- Dobře zapamatovatelná komunikace. Pokud nemáte dobře definovaný a zacílený koncept, který se vypořádává s faktorem „proč by měl někdo vůbec mít zájem“, vaše komunikace bude nejasná a nerelevantní. Potřebujete profesionály, kteří budou vědět, jak využívat verbální i neverbální pomůcky, aby vaše sdělení předali správným způsobem, a samozřejmě musíte prezentujícímu dát dobře napsaná, zábavná a informativní skripta.

 

- Věčné otázky. Od dětí se lze dost naučit, třeba jejich neúnavné hledání odpovědí. Lidé často zapomínají, že toto je centrální téma lidského života a jen, když jsou otázky zodpovězeny, se tito lidé bez řečí pouštějí do práce. Pokud ale marketéři dokáží přimět lidi věřit v jejich „proč“ za pomocí lidem přátelských verbálních a neverbálních digitálních technik, pak se naučí, jak dosáhnout přesvědčivé a nezapomenutelné marketingové prezentace.

-av-

Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs