Úspěchy ve sféře internetového obchodu a jejich příčiny

Neúspěch internetových společností nás poučil o tom, že některé vertikální organizace se pro podnikání na Internetu hodí lépe než ostatní, přestože většinou prosazují stejné strategie. Jen málokterý internetový obchod si doopravdy odpověděl na otázku, jak a proč by lidé měli používat jeho webové stránky.

Největší překážky proto možná spočívají ve způsobu prezentace dat, v pohodlí přístupu a ve spolehlivosti vyhledávání. Například pro společnost AIRS přineslo „naladění se na frekvenci“ zákazníků zcela nový proud zisků: v roce 1999 zavedla tato firma automatický vyhledávací nástroj Search Station, za jehož služby nyní platí společnosti Microsoft, Motorola a Oracle. Společnost Foliofn zase uspěla díky tomu, že se zaměřila na vytváření a podněcování novátorských přístupů k realizaci investic.

O významu financí pro provoz elektronického obchodu svědčí případ společnosti eLance, která v lednu 2001 snížila počet zaměstnanců ze 135 na 90.

V praxi se – kromě změny strategie ve vhodnou dobu – osvědčila také integrace se základními informačními systémy zákazníků.

**Datum vydání: XII/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com