TransLease Pro - spolupráce všech subjektů zapojených do pronájmu automobilů

Systém **TransLease Pro** zabezpečuje spolupráci vlastníků, prodejců a opravářů pronajatých vozidel (po celou dobu jejich životnosti) a poskytuje plně integrované aplikace určené k vyřizování prvotních objednávek. Leasingová společnost **Motability Fleet Limited** zpracovává pomocí tohoto systému 20 000 transakcí za měsíc.

V budoucnosti bude systém poskytovat stále více příležitostí ke zkvalitnění práce prodejců, přičemž se prodejci nebudou muset učit, jak zacházet s maloobchodními systémy jednotlivých výrobců. Pro majitele počítače PC s internetovým prohlížečem nevyžaduje instalace systému **TransLease Pro** žádné další investice. Je to příklad, jak realizovat přechod od outsourcingu k tzv. „smartsourcingu“.

Společnosti se nyní – ve snaze využít co nejlépe všechny své obchodní funkce - snaží pečlivě hledat nejlepší kombinaci outsourcingu a insourcingu.

**Datum vydání: III/2001**
Zdroj: Cap Gemini Ernst & Young - portál mezinárodní poradenské společnosti
Zobrazit přehled článků ze zdroje Cap Gemini Ernst & Young