Techlearn 2000: světové trendy v oblasti e-learningu

Stejně jako u všech nových a moderních témat vzniká i pro e-learning specifický žargon s mnoha slovy převzatými z angličtiny. S termíny jako B2B, end-to-end, interactive apod. se tak dnes můžeme setkat snad ve všech evropských a mnoha mimoevropských jazycích. O jejich přesný význam se však často přou i odborníci. Samotný termín **e-learning** bývá jedněmi chápán jako multimediální výuka, jinými jako učení přes internet a další část expertů jej chápe jako jednotný termín pro výuku s využitím nových médií.

K vyjasnění těchto i dalších rozporů v oblasti e-learningu měla přispět konference **Techlearn 2000**, která proběhla na konci října 2000 na Floridě. Pořadatelem a hlavním iniciátorem konference byl Elliot Masie, přední světový specialista na problematiku e-learningu a zakladatel společnosti **Masie Center**, která se již deset let zabývá poradenskou činností v oblasti e-learningu a vývojem systémů pro výuku s využitím nových médií.

Autorka v článku podává souhrnný přehled o průběhu konference **Techlearn 2000** a formou komentářů k jednotlivým příspěvkům, které na konferenci zazněly, podrobně analyzuje současné světové trendy v oblasti e-learningu.

**Datum vydání:** I/2001
Zdroj: Wirtschaft & weiterbildung - marketing, personalistika, e-learning
Zobrazit přehled článků ze zdroje Wirtschaft & weiterbildung