Studie: Závislost mladých na médiích není zanedbatelná

Vypnout mobilní telefon a odpojit se od internetu může u dnešní mladé generace znamenat nástup abstinenčních příznaků podobných drogové závislosti. Ukázala to mezinárodní studie s názvem Unplugged, do níž se zapojili dobrovolníci z 12 univerzit. Informoval o tom britský list The Daily Telegraph.

Úkolem dobrovolníků bylo strávit 24 hodin bez médií – tj. bez počítače, mobilního telefonu či iPodu, televize, rozhlasu a novin. Používat mohli pevné telefonní linky nebo číst knihy. Dále měli za úkol vést záznamy o svých pocitech, které ukázaly, že většinou cítili nervozitu, úzkost a izolaci.

Informačně-deprivační porucha

U řady dobrovolníků došlo k rozvoji symptomů, které jsou typické pro kuřáky při odvykací léčbě. Někteří si připadali jako na dietě. Někteří pak dokonce hovořili o pocitu prožívání abstinenčních příznaků plynoucích ze silné drogové závislosti. Celý tento soubor příznaků si nyní nese odborné označení informačně-deprivační porucha (Information Deprivation Disorder).

Vedoucí britské sekce výzkumu Roman Gerodimos z Bournemouth University doplnil, že psychické symptomy byly u dobrovolníků doprovázeny i fyzickými. „To, jak lidé závisejí na technologiích, pro nás bylo ohromující,“ uvedl Gerodimos. „Lidé často nemají ani hodinky nebo budíky, protože plně závisejí na mobilních telefonech.“

I když však většina účastníků studie strádala bez telefonu a Facebooku, nejvíce pociťovali absenci hudby.

-kk-

Zdroj: Telegraph.co.uk - portál britského deníku The Daily Telegraph a nedělníku The Sunday Telegraph
Zobrazit přehled článků ze zdroje Telegraph.co.uk