Statistika nuda je, má však cenné údaje

Cesta k efektivnímu intranetu vede jednoznačně přes statistiku. Aby váš intranet fungoval a vzkvétal, měli byste si položit otázky jako Jak hojně je podnikový intranet využíván? Kdy přesně je nejvíce využíván? Stoupá jeho užívání, nebo klesá? Rozumějí mu uživatelé? Které stránky jsou nejoblíbenější? apod. Odpověď v tomto smyslu poskytuje software na zpracování webové statistiky.

Intranety obyčejně běží na webových serverech (např. **Apache**, **IIS**, **iPlanet**, **Netscape**). Ty poskytují uživatelům jednotlivé stánky, zároveň však přesně evidují, které stránky jsou prohlíženy a kdy k tomu dochází. Takový server je tedy předpokladem kvalitní webové statistiky. Konkrétně tato statistika představuje hodinové, denní a měsíční zprávy o užívání intranetu, s tím spojené grafy a číselné údaje, nejpopulárnější stánky, zprávy o celkové vytíženosti sítě, použité vyhledavače atd.

Statistických údajů se pochopitelně využívá k analýze situace. Administrátoři sítě pak mohou podniknout kroky k celkovému zefektivnění intranetu, jako je vylepšení celkového designu, zefektivnění intranetového učení a marketingu, zvýšení počtu uživatelů nebo ujištění o tom, zda mají uživatelé v příslušné chvíli k intranetu skutečně přístup. Výhody webové statistiky jsou nesporné, software na její zpracování lze většinou získat bezplatně.
Zdroj: Intranetjournal - implementace a využívání podnikových portálů, správy znalostí apod.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Intranetjournal