Statistika bezpečnosti práce ve společnosti Shell

Společnost Shell Oil Products (Shell OP), podnikající v oblasti paliv a chemických výrobků, se rozhodla implementovat systém pro globální kontrolu výkonnosti zaměstnanců a bezpečnosti práce. Systém KALIDO je založen na principu datového skladu a dokáže shromažďovat data z více než 1000 samostatných jednotek. Díky tomuto systému mají vedoucí pracovníci lepší přehled o bezpečnosti práce a pracovním prostředí jednotlivých zaměstnanců a mohou lépe plánovat další kroky a postupy.

Systém dynamicky generuje dotazníky v jazyku XML, distribuuje je prostřednictvím podnikového intranetu, shromažďuje odpovědi a vytváří flexibilní souhrnné zprávy, které též publikuje na intranetu. Data zadaná uživateli aktivují dynamické modifikace kolekcí dat a funkcí hlášení, díky čemuž je řešení velmi citlivé na změny potřeb v podniku.

Dříve se tato bezpečnostní data shromažďovala ručně a vyhodnocení se provádělo pouze jednou ročně. Celý proces byl velmi časově náročný a často se stávalo, že získaná data již nebyla aktuální. Navíc nebylo možné provádět audity dat a procesů jejich získávání. Při volbě nového systému byla proto velmi důležitým kritériem právě flexibilita. Jak celé řešení funguje?
1. Nejprve se na intranetu publikují dotazníky pro uplynulý měsíc. Každá podniková jednotka zadává do systému svůj kód a datový sklad KALIDO automaticky vygeneruje správný dotazník.
2. Dalších 15 dní probíhá validace dat. Tu mají na starosti pověřené osoby, které také dohlíží na to, aby všichni vyplnili dotazníky včas.
3. Následující den se dotazníky uzavřou, z webové aplikace se načtou data a přenesou se do datového skladu.
4. Vytvoří se objekt, z něhož mohou uživatelé získat informace pro management.
5. Z datového skladu se dynamicky vygenerují reporty.
Zdroj: CRM Forum - Nezávislé centrum pro řízení vztahů se zákazníky.
Zobrazit přehled článků ze zdroje CRM Forum