Společnost icPlanet používá Internet k vyhledávání kvalifikovaných pracovníků

Více než kdy jindy vyvstává v současné době potřeba nezávislých poradců, dodavatelů a dalších pracovníků. Společnost **icPlanet** poskytuje (zatím zdarma) inteligentní softwarové nástroje, jež mají manažerům napomoci ve vyhledávání kvalifikovaných pracovníků prostřednictvím Internetu. Práce personálních manažerů se podobá rybolovu v dírách vysekaných do ledu. Služba **icPlanet** má zajistit, aby těch neúspěšných bylo co nejméně.
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine