Sítě B2B pro správu obsahu: Páteř elektronického obchodu

Informační obsah určuje veškeré aspekty interakce s obchodními partnery, zákazníky a dokonce i konkurenty, proto jej můžeme považovat za „palivo obchodu“. Doručení obsahu na odpovídající místo v současné době zajišťují technologie sítí pro elektronický obchod mezi firmami (B2B). Informační zdroje (katalogy, technická dokumentace, zprávy, videozáznamy atd.) si díky nim zachovávají svůj kontext, a tím usnadňují rozhodování.

Nejvýznamnější dodavatelé softwarových produktů odpovídají na poptávku po sítích B2B pro správu obsahu novými strategickými programy (např. iniciativa **Open Content Network** společnosti **SAPMarkets**, popř. program **Global Content Network** od **Commerce One**).

Výměnu obsahu komplikují jak bariéry technické povahy (komplikace při řízení, oddělené „ostrovy“ obsahu a nekompatibility), tak bariéry obchodního charakteru (nedostatečné povědomí o obsahu, potřeba stanovení dodacích lhůt a nedostatečná měřítka).

S pomocí sítí B2B pro správu obsahu mohou obchodní partneři tyto bariéry překonávat a současně dosáhnout následujících výhod:
- **nižší náklady** (v oblasti technických a lidských zdrojů),
- **vyšší produktivita** (rychlejší a kvalitnější rozhodování),
- **vyšší zisky** (zpeněžení obsahu),
- **zvětšení dosahu organizace** (větší počet míst připojení k webu) a
- **větší flexibilita** (rychlá a snadná změna rozsahu organizace, bez velkých nákladů).

Sítě B2B pro správu obsahu dělíme do tří kategorií:
- **sítě pro distribuci obsahu** (někdy se též mluví o „syndikaci“),
- **sítě pro shromažďování obsahu** (za účelem vytváření přidané hodnoty) a
- **sítě pro výměnu obsahu** (bývá součástí větších tržišť).

Praktický význam sítí B2B pro správu obsahu demonstruje autor tohoto článku na dvou odvětvích:
- finanční služby a
- moderní technologie.

**Datum vydání: VIII/2001**
Zdroj: Knowledge Management Magazine - zdroj informací pro oblast knowledge managementu (správy znalostí)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledge Management Magazine