SEO - dostaňte svůj web na přední pozice vyhledávačů

Co je potřeba při návrhu webové stránky zvážit, máme-li zájem o přední pozice vyhledávačů?

Optimalizace pro vyhledávače (Search Engine Optimization - SEO) je oproti PPC, PP, PFI a bannerům jediná forma internetové reklamy, která klade důraz na samotnou webovou stránku a navíc do ní přímo zasahuje. Častou chybou webdesignerů je postoj: „Tak, web máme hotový, a teď ještě to SEO.“ Je však důležité s optimalizací začít již v době, kdy je web teprve na papíře, kdy se rozhoduje o funkci webu, cílových skupinách, navigaci atd.

Jak lze optimalizaci pro vyhledávače zapojit do internetového marketingu? Je potřeba samotný web přizpůsobit cílové skupině - tím se řídí také výběr klíčových slov. Při samotné optimalizaci pro vyhledávače jde o úpravu on-page (na stránce) a off-page (mimo stránku) faktorů. Mezi on-page faktory patří hustota klíčového slova v jednotlivých částech stránky, struktura kódu a navigace webu. Off-page faktory jsou odkazy, které vedou na stránku (jejich počet, kvalita a závislost podobnosti obsahů obou stránek - odkazující a odkazované).
Důležitý je ještě jeden bod: monitoring výsledků. Tato neustálá činnost vede k tomu, že se jednotlivé kroky budou opakovat. Některé častěji (odkazy), jiné téměř vůbec (přizpůsobení cílové skupině).

Optimalizací pro vyhledávače by měl disponovat každý kvalitní web. Protože spousta webdesignerů stále neví, jak takový web vytvořit, existují specialisti, konzultanti pro optimalizaci, kteří radí, jak web správně vytvořit a zlepšit pozice stránek ve vyhledávačích.
Většina lidí vyhledává spíše ve fulltextu než v katalogu. Dotazy se zpřesňují a tím se konkurence stránek zvyšuje. Proto je kladen čím dál větší důraz na dobře optimalizovaný web. Dříve SEO konzultanty tolik „nenáviděný“ Seznam.cz již delší dobu nabízí jako výchozí řazení výsledků podle relevance stránek (fulltext) a ne podle textu titulku a popisku webu zaregistrovaného v katalogu. Už to tak dělá i Centrum.cz, takže se SEO praktiky dají použít i zde.
Studie dokazují, že uživatelé při vyhledávání projdou maximálně 30 odkazů. Největší šanci na úspěch tak mají stránky v první desítce, nejlépe trojce.
Z těchto studií vyplývá, že první tři pozice v přirozených výsledcích Google mají stoprocentní viditelnost a jen 60% viditelnost je na pozici páté. Na první odkaz klikne přibližně 30 procent uživatelů a na ten třetí už jen 12%. U placených výsledků je viditelnost prvních dvou inzerátů 90 procent a třetího již jen 50%.
Jiné studie dokazují, že je velmi důležité pokusit se ovlivnit popisky odkazů, které vyhledávače nabízejí ve svých výsledcích. Správně napsané meta description, které se následně zobrazí ve vyhledávači, může ovlivnit proklikovost na odkaz až několikanásobně. Pokud na první pozici bude odkaz s nesmyslným textem, proklikovost bude určitě nižší než zmiňovaných 30 procent.

Pro a proti
Výhody:
- nízké náklady v porovnání s dalšími formami internetové reklamy pro dlouhodobou propagaci,
- dobrá optimalizace je účinná ve více vyhledávačích najednou, a tedy zasáhne/přivede více uživatelů,
- dlouhodobý účinek.

Nevýhody:
- nutnost stále reagovat na měnící se chování (algoritmy) vyhledávačů a upravovat on-page a off-page faktory,
- stálé budování nového obsahu webu,
- ve velmi konkurenčním prostředí (cestovní ruch, webhosting, reklama) nejistota výsledku – nedá se zaplatit první pozice. Pro takové případy je vhodné využít jiných forem reklamy, např. PPC.

-ds-

Zdroj: Lupa - server o českém internetu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Lupa