Sedm hříchů elektronické pošty

Sedm hříchů elektronické pošty

E-mail dnes bývá označován jako zásadní obchodní nástroj. Výzkum společnosti palmOne však ukázal, že elektronická pošta může naopak zpomalovat obchodní rozhodnutí, a tudíž i poškozovat firmy. Psycholog Peter Collett, který se na výzkumu podílel, to přikládá chybějící etiketě. Elektronické poště podle něho chybí společenské konvence, které jsou u jiných forem komunikace již ustáleny.

Výzkumu se zúčastnilo 750 zaměstnanců z různých zemí Evropy. Podařilo se odhalit sedm zásadních problémů elektronické pošty. Jedná se o ignorování e-mailů, rozesílání hromadných zpráv, nedostatek taktu, nedbalost, lhaní o doručení zpráv, váhání a předpoklad, že jakmile byl e-mail jednou odeslán, byl také přečten.

Téměř 80 procentům respondentů vadí nutnost dohánět odpovědi na odeslané e-maily a 60 procent se domnívá, že to protahuje obchodní rozhodování. 81 procent respondentů si stěžovalo na nedbalost v tom smyslu, že e-maily s překlepy a pravopisnými chybami nedělají dobrý dojem. Skutečnost je taková, že pokud budeme odesílat e-maily vyznačující se nedbalou gramatikou či nevhodným tónem nebo dokonce zapomeneme odpovídat, riskujeme velmi rychlé poškození vzájemných vztahů s partnery.

-kk-

**Datum vydání:** IX/2004
Zdroj: The Register - britský server věnovaný řízení především IT
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Register