Rozšiřující informace o projektu Grid - Internetu budoucnosti

Evropská komise zveřejnila příklady oborů, které již k návrhu a vývoji výrobků používají systém Grid:
* ochrana chodců - systém umožňuje výrobcům automobilových kapot najít optimální a finančně přijatelný tvar kapot, který by minimalizovat zranění chodců a zajistil mechanickou stabilitu kapot.
* výroba léků - systém zvyšuje efektivitu a přesnost výroby léků bezproblémovou kombinací dat z databáze proteinů, úspěšně odzkoušených produktů, tříděných dat a informací o molekulách bez ohledu na zdroj dat
* lety do vesmíru - systém umožňuje spolupráci různých průmyslových a vědních oborů, které mohou řešit například složitý problém přistávacích systémů nebo nákladních lodí bez lidské posádky.

Evropská komise právě zahájila čtyři rozsáhlé projekty využití systému Grid:
* Projekt SIMDAT (EU přispěje částkou 11 miliónů euro) vyvine obecné technologie, které automobilovému, leteckému a farmaceutickému průmyslu umožní vytvořit celou škálu různých aplikací využívajících systém Grid.
* Projekt NEXTGRID (EU přispěje částkou 11 miliónů euro) se zaměří na vytvoření nové architektury systému Grid, která bude šitá na míru požadavkům komerčních a průmyslových firem. Nová architektura by měla být k dispozici do konce tohoto desetiletí.
* Projekt AKOGRIMO (EU přispěje částkou 7 miliónů euro) bude vycházet ze silné evropské pozice v oblasti mobilních komunikací a z protokolu IPv6 (protokol Internetu budoucnosti), na jejichž základě bude demonstrovat vizi „mobilních dynamických virtuálních organizací“ a komerční výhody aplikací v oblasti elektronického zdraví a vzdělávání.
* Projekt COREGRID (EU přispěje částkou 8,2 miliónů euro) zvýší spolupráci stávajících výzkumních komunit využívajících systém Grid vytvořením virtuálních informačních center a podporou společných výzkumných programů vědeckých institucí v celé Evropě.

**Datum vydání: IX/2004**
Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa