Řízení Internetu - Je libo souhlas?

Jeden z prvních internetových nadšenců tvrdí, že případná cenzura by byla pouze ke škodě sítě. Síť je zahalena mýtem, že za svůj rozkvět vděčí pouze své „anarchické povaze“. Ve skutečnosti jde o vysoce organizovanou a řízenou síť. Tato organizovanost vychází z nejnižších úrovní sítě. Provoz sítě, technický dohled nad ní a přidělování adres zajišťují orgány W3C, IETF a ICANN. Tyto orgány vznikají z podnětu svých členů a samy se spravují. Každý ze členů má právo vyjádřit se k danému problému, rozhodnutí se přijímá na základě všeobecného souhlasu. K žádnému hlasování nedochází. Nejvyššími prioritami je souhlas všech členů a spolehlivě pracující program.

Někteří označují tento přístup internetových orgánů za první legitimní mezinárodní proces rozhodování. I přes probíhající komercializaci sítě pracují uvedené orgány překvapivě hladce. Přesto bude rozšiřování sítě do dalších zemí klást zvýšené nároky právě na systém „řízení sítě zdola“.
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist