Řešení firemního webu ve společnosti Chubb

Článek je shrnutím řešení sjednocení a integrace komplexního informačního systému ve firmě Chubb zodpovědné za bezpečnostní systémy v mnoha zemích. Tento podnik zaměstnává více než 38000 pracovníků a má přes dva miliony zákazníků. Podobně jako jiné velké společnosti musela firma řešit mnohé marketingové a logistické problémy. Komplexnost a rozmanitost jejího zaměření vedla k tomu, že webová sídla jednotlivých poboček vypadala nahodile a nesourodě. Vývoj každého z nich byl individuální – výsledkem byl nekonzistentní vzhled i obsah. Dalším problémem byla duplikace informací mezi jednotlivými sídly, majícími silně statický charakter, což vyžadovalo správu pomocí třetích stran.

Bylo proto třeba vypracovat jednoduchou strategii řízení a správy obsahu webů (CMS – Content Management Systém). Tento přístup nabízel mimo jiné kompletní kontrolu obsahu, přístup k informacím založený na pracovních rolích, kontrolu toku informací a dynamické, uživatelsky přizpůsobené stránky. Vybraná dodavatelská firma a Chubb během implementace úzce spolupracovali – konzultantská firma doporučila využití technologie XML, která umožňovala správné vyhledávání dat, automatizovaný cross-selling slučitelných či zaměnitelných produktů, přenos dat mezi firmou, dodavateli a zákazníky atd… Výhodou byla také možnost kontroly mnoha sídel při použití jednoho systému.

Do systému muselo být vloženo 3000 dokumentů v krátkém časovém intervalu. Vzhledem k termínu byl dočasně přijat další personál. Ten přidal dokument do systému, administrátor obdržel informaci o jeho vložení, zkontroloval jej, popřípadě doplnil a předal zpět do systému. Následovala autorizace a schválení příslušnou osobou. K úspěchu projektu (trojnásobný vzrůst prodeje) přispěl i virtuální model kancelářské budovy, který ukazuje, kde všude je možno produkty společnosti využít.

Zdroj: Box UK - britská konzultační společnost v oblasti softwaru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Box UK