Publikace: Evropská ekonomika od roku 2000

Evropský statistický úřad Eurostat právě vydal novou publikaci s názvem The European economy since the start of the millennium – a statistical portrait. Jedná se o interaktivní online publikaci, která shrnuje statistické údaje z pohledu ekonomiky, domácností, podniků a vlád Evropské unie doplněné o názorné vizualizace.

Eurostat: he European economy since the start of the millennium – a statistical portrait

Můžete také otestovat své znalosti makroekonomických ukazatelů nebo porovnat příjmy své domácnosti s ostatními v rámci Česka i Evropy. Publikace, kterou si můžete také stáhnout ve pdf, je rozdělena do čtyř tématických částí:

  1. Celková ekonomika – dlouhodobé makroekonomické trendy, HDP, investice a spotřeba, obchod, inflace, nezaměstnanost, rozvržení pracovní doby
  2. Domácnosti – příjmy a výdaje domácností, vývoj trhu s bydlením
  3. Podniky – struktura podniků v ekonomice, investice, zadlužení, ziskovost, zvláštní sekce zaměřená na bankovní sektor
  4. Vláda – příjmy a výdaje vlád, deficity veřejných financí, nezaměstnanost

Data obsažená v publikaci pokrývají členské státy Evropské unie a tam, kde je to možné, i státy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Vstup do interaktivní online publikace

Publikace ke stažení ve formátu pdf

-kk-

Zdroj: Eurostat - statistický úřad EU
Zobrazit přehled článků ze zdroje Eurostat