Prostorový management

Staré pořekadlo prý říká: Kde stojíte, záleží na tom, kde sedíte. Není překvapením, že mnoho manažerů nedává fyzikálním faktorům patřičné strategické postavení. Přiřaďte následující otázky ohledně řízení prostoru na vrchol vašeho denního programu a můžete tak spustit velké změny v kultuře podniku:
- *Podporujte interakci* – vytvořte takové prostředí, aby dojít z jednoho místa na druhé netrvalo dlouho. Umístěte tabule na vzkazy na strategická místa. Tato a podobná opatření zvýší produktivitu, setkají se lidé z odlišných funkcí.
- *Sdružujte funkce* - neustálá komunikace tváří v tvář nahradí sporadické telefonáty a sdělení. Seskupením designérů, inženýrů, marketingových pracovníků, obchodníků a dalších do multidisciplinárních týmů zkrátí dobu vývoje produktu na polovinu.
- *Žijte s klienty* – většina zaměstnanců by měla pracovat na vzdálenost doslechu zákazníků. Taková symbióza se zákazníky je zvláště důležitá pro znalostní organizace.
- *Vše přibližte* – otevřený pracovní prostor je jedna věc, otevřená organizace, kde se lidé volně pohybují, aby mohli spolupracovat se členy týmu jeden den, týden nebo měsíc, je věc druhá.
- *Vyvraťte z kořenů závislost na ústředí* – obrovská firma může mít nenápadné nezalidněné ústředí a spoustu malých jednotek po celém světě. Ti, kteří setrvají v centru, stráví spoustu času cestováním.
- *Zůstaňte nohama na zemi, doslova* – atmosféra ve dvacátém nebo padesátém patře je trochu povýšená... Blíže u země znamená i blíže zákazníkům.
- *Změňte svůj výhled* – to, co vidíte z okna, ovlivňuje vaši strategii. Pokud je za oknem ruch a shon, změní to i podnikové myšlení.
- *Vytvořte oddělené domovy pro nezávislé pobočky* – kamarádství přichází, když máte své vlastní zařízení.

-ba-
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com