Proč antispamové zákony nepomohou

Každý uživatel Internetu si dnes uvědomuje ten problém, že tone v záplavách nevyžádaných e-mailů. Odhady hovoří pouze v souvislosti s americkými podniky a spamem v roce 2003 o nákladech ve výši 10 miliard dolarů. Spam nyní v USA tvoří 15 až 20 procent celkově přijaté elektronické pošty v podnicích. Snad každý den někdo přijde s myšlenkou, jak spam zastavit, druhý den jej však již spammeři překonají. Spojené státy se proto také velice výrazně snaží se spamem bojovat pomocí legislativních opatření. Jedním z kroků bylo například nedávné zavedení seznamu, do něhož se nechávají zapsat občané, kteří si nepřejí příslušný způsob reklamní komunikace (tzv. Do Not Call list).

Řada amerických politiků a veřejně činných osob chce postavit spam mimo zákon, což se lehce řekne, ale hůře udělá v praxi. Některé americké státy již v tomto smyslu svá nařízení mají, článek ovšem vyjadřuje názor, že příliv spamu žádná legislativa nezastaví ani nezmírní, což dokládá pěti konkrétními důvody. Legislativní boj proti nevyžádané poště považuje za špatný vtip, ztrátu peněz, času a úsilí.

- Spam jednoho uživatele elektronické pošty je soustem pro uživatele druhého. Doposud nevznikla žádná právně vyhovující definice spamu.
- Zákon na spammery nedosáhne. Jeden nedávný výzkum udává, že 90 % veškerého spamu produkuje pouze 200 spammerských skupin, které pocházejí z USA, ale momentálně se uchýlily do Číny, Východní Evropy a Argentiny.
- Komu chceme telefonovat? Krotitelům nevyžádané pošty? Budeme-li chtít spam postavit mimo zákon, protože je to morálně správné a společnost se tak musí zachovat, bude třeba nové právo také vynucovat, což budeme všichni financovat z našich daní.
- Dobře uvažme, co si přejeme. Dosud postupovaná opatření se dotýkají všech na Internetu působících maloobchodníků, jejich vyžádané nabídky končí ve spamových filtrech.
- Spammeři budou nadšeni, až vznikne nějaký Do Not Mail list. Jakmile se do něho začnou uživatelé připisovat, spamměři si přesně ověří, které e-mailové adresy jsou aktivně používány.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral