Příliš velký obsah snižuje kvalitu webu

Web manažer by se měl vytrvale soustředit na kvalitu a tím vytvářet web, který doručí skutečnou a udržitelnou hodnotu. Mnoho internetových stránek je tak velkých, než aby se daly profesionálně řídit s počtem personálu, který mají k dispozici. Co se stane, když máte více obsahu než lidí, kteří jej řídí?

- Kvalita obsahu klesá.

- Metadata a klasifikace jsou zadávány a prováděny špatně, pokud vůbec.

- Publikovaný obsah není kontrolován.

Obsah není o rozsahu, o množství. Raději nemít žádný, než mít nekvalitní obsah. Špatně napsaný obsah poškozuje vaši pověst, nepřesným obsahem způsobujete dezinformace, bez dobrých metadat a klasifikace jste špatně k nalezení a neefektivní. Řízení obsahu musí být především záležitost kvality, kvantita je až druhá v pořadí. Lidé vytváří příliš rozsáhlé weby, protože chtějí pomoci co nejvíce lidem. To je sice ušlechtilý cíl, ale téměř vždy vede k neúčinnému a zbytečnému výsledku. Soustřeďte se na kvalitu a publikujte víc jen tehdy, kdy jste si jisti, že můžete udržet kvalitu obsahu a kvalitu navigace a vyhledávání.

Zveřejňujte webové stránky, které jste schopni řídit. Formujte web tak, aby vaši nejdůležitější zákazníci našli, co potřebují, v nejkratším možném čase. Stanovte priority, omezujte a vybírejte. Kvalita musí být na začátku, v prostředku i na konci celého publikačního procesu.

-ba-

Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs