Při zasílání životopisu pro elektronické zpracování je nutno respektovat zvláštní pravidla

Internet zásadně změnil způsob hledání práce, mnoho uchazečů se však ve světě počítačových sítí ztrácí. Správné zasílání životopisů elektronickou cestou může být velkou výhodou.

Systém prohlížení elektronických dokumentů používá několik let například společnost **Capital One Financial**. Těžiště konvenčního papírového životopisu spočívá ve slovesech, virtuální verze zase zdůrazňuje klíčová slova a podstatná jména. Žadatel by si měl být těchto rozdílů dobře vědom.

U životopisu v elektronické podobě nehraje významnou roli vzhled, nýbrž snadná přenositelnost. Životopis by měl být součástí e-mailu, zasílání ve formě přílohy se nedoporučuje.

Na závěr je uvedeno cca 20 rad – na co při zasílání on-line životopisu nezapomenout a čeho se vyvarovat.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: HumanResources.com - kanadský portál pro zaměstnance i zaměstnavatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje HumanResources.com