Powerpointové prezentace na webu - jen to ne!

Powerpointové prezentace na webu – jen to ne!

Někteří lidé si zvykli umísťovat své prezentace v PowerPointu na web. Tento přístup se naprosto míjí účinkem, protože tyto prezentace jsou již svou formou určeny k živé komunikaci s posluchači – v online formě jim chybí některé důležité rysy a informace, které v „živé“ podobě přednášející zdůrazňuje a bez nichž se cílové publikum neobejde. Prezentace tak ztrácí svou hodnotu.

PowerPointové snímky obvykle obsahují pouze seznam s odrážkami, který má být jakousi osnovou, kterou přednášející během hovoru doplňuje. Tyto prezentace se také obvykle špatně čtou a jsou příliš velké na to, aby se daly stáhnout. Powerpointové prezentace na webu obvykle obsahují více otázek než odpovědí – hrozí, že byste si jimi mohli své zákazníky a další zájemce spíše odradit.
Zdroj: Marketing Profs - americký server z oblasti reklamy a marketingu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Marketing Profs