Podnikové portály - pracoviště budoucnosti

Internet ve spolupráci s inteligentními podnikovými databázemi a nástroji pro správu znalostí přináší nové možnosti v oblasti elektronického obchodování a virtuální spolupráce. Podnikové webové portály umožňují překročit hranice jednotlivých společností, sdílet a koordinovat data, sofistikovaně je skladovat a dále využívat. Snadno se přizpůsobují individuálním potřebám a z dlouhodobého hlediska se mohou stát nástrojem pro analýzu obchodních strategií a prognóz či samotné uzavírání kontraktů a obchodů.

Během let prošla tato technologie několika fázemi vývoje – první umožnila integrované plánování podnikových zdrojů (ERP) a tím i snížení výdajů, další fází byla správa managementu dodávek ve spojení s internetovou komunikací. Dnešní vývoj směřuje právě ke spolupráci prostřednictvím webových portálů – na rozdíl od předchozích nepostrádá poslední stupeň komunikace lidský faktor a flexibilitu. Ve světě virtuálních pracovišť je každý nucen ke sdílení znalostí s ostatními – jen tak plně využije potenciál systému.

Z hlediska investic by měly podnikové portály pomoci zlepšit zákaznické služby, snížit výdaje, zlepšit kvalitu a zrychlit zpracování úkolů. Musí však také zajišťovat potřebnou míru zabezpečení, administrativní podporu, vyhledávací služby… Velmi významnou stránkou firemního portálu je jeho obsah – na jednoho technika je potřeba 4 – 10 pracovníků (spisovatelé, žurnalisté, tazatelé…), kteří se budou starat o jeho náplň.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: Destination KM - strategické informace o správě znalostí pro transformace podniků
Zobrazit přehled článků ze zdroje Destination KM