Podnikové intranety vstávají z mrtvých

Manažeři, kteří podlehli počátečnímu nadšení a implementovali intranet jaksi naslepo, mohou být po určité době nepříjemně překvapeni a zjišťují, že vyhodili peníze oknem. Nemusí tomu tak však být. Článek přináší několik tipů, jak rozpoznat, že intranet neplní svoji funkci a jak jej přivést zpět k životu. Obnova podnikového intranetu si totiž vyžaduje disciplínu.

To, že je intranet ve firmě jen „na ozdobu“, poznají manažeři nejsnáze podle toho, že jej téměř nikdo nevyužívá a zaměstnanci se o něj nezajímají. Dalším varovným signálem může být nekonzistentní vzhled a obsah intranetu, nedostatek interaktivních funkcí a jeho komplikovaná aktualizace. Ten, kdo chce intranet z tohoto neutěšeného stavu dostat, si nejprve musí stanovit jasné cíle, určit, komu by měl intranet sloužit a přehodnotit jeho architekturu a design.

Nic se však neobejde bez podpory vyššího managementu. Stejně je to i s obnovou podnikového intranetu. Vrcholový management může pomoci získat potřebné finanční zdroje. Při rozhovoru s jeho představiteli je třeba mít vytvořenou ucelenou zprávu o aktuálních problémech s podnikovým intranetem, seznam strategických a taktických doporučení a odhad návratnosti investic.
Zdroj: KM Advantage - vše o správě znalostí - případové studie, články
Zobrazit přehled článků ze zdroje KM Advantage