Podniková továrna na informace

Neustále roste potřeba zdokonalení a integrace podpory rozhodování ve firmě. Organizace potřebují celopodnikovou stabilní infrastrukturu, ve které by měl přístup k informacím každý zaměstnanec, výrobce a spotřebitel. Tato infrastruktura by měla využívat všech dostupných zdrojů informací ve firmě a integrovat data ze systémů pro správu dokumentů, interních a externích webových stránek, provozních systémů a e-mailu.

Na první pohled se zdá, že to je velmi nákladná záležitost. Odborníci však vytvořili koncept „podnikové továrny na informace“ (**Corporate Information Factory – CIF**), který je konzistentní a stabilní a dokáže se přizpůsobit stále se měnícím technologiím.

Architektura tohoto systému se skládá z následujících komponent:
* Logické znázornění interakcí a využití technologických komponent celého systému.
* Seznam procesů, které se musí aktualizovat, udržovat a zdokonalovat.
* Zpětná vazba informací – Mechanismus sdílení, který umožňuje uživatelům shromažďování strategických informací a znalostí a jejich sdílení s ostatními datovými sklady.
* Informační seminář – Mechanismy (většinou na bázi webu), které se používají pro shromažďování, správu a prezentaci upravených informací uživatelům systému.

Článek se dále zaměřuje na proces přechodu na systém CIF a zpřístupnění dostupných informací uživatelům prostřednictvím speciálních rozhraní (informační seminář).

**Datum vydání:** IV/2002
Zdroj: DM Review - stránky věnované správě dokumentů, Business Intelligence a řízení vztahů se zákazníky
Zobrazit přehled článků ze zdroje DM Review