Poctiví auditoři pod tlakem: Auditní trh je penalizuje

Nedávná studie Don’t Make Me Look Bad: How the Audit Market Penalizes Auditors for Doing Their Job (Hlavně mé společnosti neudělej ostudu: Jak trh s auditními službami penalizuje auditory za to, že dělají svou práci) vědců z univerzity v Arkansasu, kterou letos představila Americká účetní asociace, svědčí o tom, že auditované společnosti se někdy neférově chovají k poctivým auditorům. 

Ilustrační snímek

To částečně potvrzuje tušení, že auditoři dost možná bývají tlačeni k tomu, aby pro platícího klienta nevydávali stanoviska která by byla zcela nestranná, tvrdí článek na webu cfo.com.

Studie byla založena na údajích shromážděných za 13 let od celkem 358 auditorských společností působících v USA.

Audity by v podstatě měly poskytovat užitečné informace každému, kdo nějak využívá účetní závěrku a jiné výkazy. Auditované účetní výkazy se těší větší důvěryhodnosti.

Kvalitní auditoři se stávají méně žádanými

Vědci se zaměřili na jednu ze základních služeb auditorů: objevení významných nedostatků ve vnitřní kontrole finančního výkaznictví dané společnosti. Tato služba je v USA předepsána zákonem Sarbanes-Oxley Act (SOX). Auditoři by tedy měli upozornit na významné nedostatky v kontrole, tedy na situaci, kdy auditovaná společnost nevykonává nad svými vlastními finančními prostředky dostatečnou kontrolu a existuje tak reálná možnost, že v budoucnosti dojde k významné nepřesnosti ve výkazech. Jenže auditoři, kteří takové nedostatky najdou, jsou posléze na trhu auditorských služeb vnímáni jako nežádoucí.

Ušlé poplatky a pomalejší růst

Jaký to má pro ně výsledek? Auditoři jsou motivováni takové informace o ledabylých vnitřní kontrole v auditované klientské společnosti raději nezveřejňovat. Studie zjistila, že když takové nálezy byly popsány, vzrostly průměrné příjmy dané auditorské společnosti v následujícím roce asi o 8 % méně, než kdyby na takovou informaci u žádného svého klienta v uplynulém roce neupozornila. Auditorská firma pak také přichází o poplatky od společnosti, u které byly nedostatečné vnitřní kontroly popsány. Tyto společnosti totiž možná nepřekvapivě často na takový nález reagují tím, že přejdou k jiné auditorské společnosti.

 

-jk-

Zdroj: CFO.com - americký server pro finanční manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje CFO.com