Optimalizace nákladů při zpracování elektronické pošty v call centru

Optimalizace nákladů při zpracování elektronické pošty v call centru

Autor článku se zabývá využíváním elektronické pošty v zákaznických centrech a optimalizací nákladů souvisejících se zpracováním e-mailů. Základní myšlenkou článku je společné vyřizování telefonních hovorů, faxů, e-mailů a tvorba internetových služeb v rámci zákaznického (call) centra.

Problematika zpracování elektronické pošty tkví zejména v její velké časové náročnosti, tzv. ping-pong efektu (mnoho vzájemných e-mailů mezi operátorem a zákazníkem při upřesňování apod.). Vyřešit tyto problémy nikdy zcela nepůjde, při dostatečných zkušenostech operátorů je lze pouze zmírnit.

Dále lze s výhodou použít moderní komunikační technologie, jako je např. **E-Mail-Routing** (směrování emailů) a **Autoresponder** (automatický odpovídač). Obě technologie jsou v článku stručně popsány.

*Datum vydání:* 10/2000
Zdroj: Elektrizitätswirtschaft - německý časopis věnovaný energetice
Zobrazit přehled článků ze zdroje Elektrizitätswirtschaft