Nové technologie podtrhují význam telekonference prostřednictvím webu

Nové technologie podtrhují význam telekonference prostřednictvím webu

Univerzita Blacksburg začala přesouvat řadu svých akademických setkání do virtuálního světa webových telekonferencí. Tento způsob komunikace zvyšuje účast na setkáních a poskytuje větší pohodlí. Trh telekonferenčních služeb v USA by měl do roku 2003 vzrůst na čtyřnásobný objem oproti roku 2000.

Produktivitu pracovních setkání zvyšují nástroje pro sdílení dokumentů, okamžité předávání zpráv nebo přenos obrazu. Telekonferenční zařízení obvykle sestává z reproduktoru, oddělitelné videokamery s vestavěným mikrofonem, náhlavního sluchátka a přípojky USB. Dodávaný software zprostředkovává poslech jednotlivých účastníků a pohled na ně, dále přepínání mezi dokumenty, sledování práce, přehrávání videoklipů atd. Vývoj hardwaru i softwaru je úzce spjatý se zlepšováním širokopásmových přípojek.

Pro společnost **Honeywell International** byly hlavním podnětem k přechodu na videokonferenci úspory na dopravě.

**Datum vydání: X/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com