Nikdo není ostrov

V dnešním rychlém a propojeném světě není žádný projekt nebo úkol ostrovem sám pro sebe. Nová generace softwaru pomáhá lidem spolupracovat elektronicky. Nejznámější formou spolupráce je e-mail a Internet. Zaměstnanci, prodejci, dodavatelé, zákazníci a obchodní partneři mohou sdílet dokumenty a informace téměř kdekoli na světě takřka okamžitě. Mohou diskutovat v elektronických místnostech, posílat skupinové zprávy (IM) nebo se účastnit videokonferencí.

Různé společnosti (konzultantské, farmaceutické, aerolinky i univerzity) hovoří o výhodách technologie jako eRoom (virtuální místnosti), chat, Internet apod. Prodejci a analytici spatřují další vývoj ve spojování externích systémů, širším začlenění SMS zpráv do technologických nástrojů spolupráce, užití softwaru pro kancelářskou agendu a dokumentaci. Trendy dále směřují ke „strukturované spolupráci“, tzn. řízení toho, kdo může nebo nemůže provést určitý úkol, kdy ho může vykonat a co je nejdůležitější udělat, aby byl úkol splněn. Posledním trendem je učinit software ke spolupráci tak jednoduchým a snadným, že si jej uživatelé stěží povšimnou.
Zdroj: E-doc Magazine - server s informacemi o správě podnikového obsahu a CRM
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-doc Magazine