Nezatracujte sociální média

Zaměstnávání absolventů má řadu výhod, zároveň však přináší i specifické výzvy. Technicky zdatná Generace Y, u níž lze jen s velmi malou mírou nadsázky hovořit o závislosti na sociálních sítích, je zvyklá připojovat se k nim kdykoli potřebuje a chce – bez ohledu na to, kde je. Možná jste skeptičtí ohledně výhod, které mohou sociální média firmám přinášet, pokud však budete nejnovější komunikační nástroje přehlížet, můžete si zavřít dveře k největším talentům zítřka.

Nebojte se moderních technologií

Pokud jste doposud sociální média míjeli a považovali za dostačující stávající technologie, zamyslete se, zda nepřicházíte o konkurenční výhodu. Zkuste se blíže seznámit s tzv. cloud službami, které jsou dostupné všem s připojením na internet.

Zamyslete se také nad zákazy používání sociálních médií. Zákazem říkáte svým lidem, že jim nevěříte, což je pro nejmladší generaci zvláště frustrující. Zaveďte proto raději pravidla užívání sociálních médií tak, aby je zaměstnanci mohli používat k efektivní komunikaci a spolupráci.

Pracují vaši lidé skutečně spolu?

Řízení týmu může být náročné. Je třeba komunikovat s různými odděleními, partnery a zákazníky, přičemž sezvat je dohromady vyžaduje množství telefonátů a e-mailů. Proč tedy nevyzkoušet sociální technologie, jako je Facebook nebo Skype? Mohou vám pomoci lépe zapojit zaměstnance a zvýšit jejich produktivitu. Naslouchejte a poučte se od absolventů o tom, jak sociální média fungují a jak vám mohou pomoci.

Než se rozhodnete zavést konkrétní technologické řešení, prověřte si ohlasy na internetu a vyzkoušejte práci s demoverzemi.

Dívejte se očima nejmladší generace

I v případě, že jste používání sociálních médií na vašich pracovištích zakázali, je značně pravděpodobné, že je zaměstnanci používají, aby si usnadnili práci. Zkuste proto zavést diskusi o efektivitě řešení, která se jim osvědčila.

Zkuste se na vaši firmu podívat očima absolventů. Jaká je vaše online identita? Začněte uvažovat o tom, jak můžete využít sociální média k budování profilu zaměstnavatele, který zaujme nejmladší generaci talentů.

-kk-

Zdroj: Management Today - portál britského manažerského magazínu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Today