Netradiční informační systém japonské maloobchodní firmy

Zavádění Internetu probíhá v různých firmách a zemích různou rychlostí. V Japonsku se vedení v maloobchodu přes Internet ujala firma **Seven-Eleven**.

Příčiny úspěchu spočívají v obezřetném managementu a ve zručném využívání Internetu. Společnost **Seven-Eleven** využívá vlastní chráněný systém, bez otevřené architektury.

Na dodávce hardwaru se podílela společnost **NEC**, software pochází od americké firmy **Microsoft**. Prvky systému jsou propojeny pomocí satelitních antén. Nová technologie nabízí čtyři výhody:
- **sledování potřeb zákazníků**,
- **využití dat z prodeje pro řízení kvality a pro vývoj produktů**,
- **předvídání denních trendů**,
- **zefektivnění dodavatelsko-odběratelského řetězce**.

Představitelé společnosti si myslí, že ani v současné době by takovýto systém nemusel být nutně postaven na Internetu. Nejdůležitější je pro ně bezpečnost a ochrana práce.

**Datum vydání: V/2001**
Zdroj: The Economist - server prestižního britského týdeníku The Economist
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Economist