Nestůjte dlouhé fronty před bankovní přepážkou

Zatímco ještě před několika málo měsíci nebylo pro většinu z nás jiné řešení, jak se dostat ke svým penězům, než vystát frontu před přepážkou, dnes je situace mnohem příznivější. Stále důrazněji se totiž prosazuje elektronické (též přímé) bankovnictví.

Jeho nejrozšířenější formou je mobilní bankovnictví, též nazývané GSM banking. Umožňuje ovládat účet prostřednictvím mobilního telefonu. Klient tak může některé transakce vyřizovat v podstatě odkudkoliv, kde má potřebný signál. Spektrum služeb jednotlivých bank v rámci GSM bankingu se přitom liší.

Podobnou službou je phone banking. Je to vlastně komunikace s bankou a správa účtu prostřednictvím běžného či mobilního telefonu s možností tónové volby. Na rozdíl od GSM bankingu se u této služby neposílají příkazy bance, ale volá se na dané telefonní číslo. Veškerá komunikace probíhá buďto s automatem, nebo s operátorem či operátorkou. Služba je přitom zabezpečena buďto PIN-kódem, nebo heslem.

Ideální formou správy bankovního účtu je home banking. Služba je zabezpečena nejen heslem, ale také potřebou autorizačního certifikátu, který je instalován na počítači klienta. Přenos mezi počítačem a bankou je navíc většinou kódovaný. Tato služba je však velmi nákladná. Nevýhodou je také vazba na konkrétní počítač s příslušným vybavením.

Zatímco pro využití home bankingu je nutná speciální aplikace, internet banking - nejnovější představitel elektronického bankovnictví - nic takového nevyžaduje. Klient musí mít pouze přístup k internetu a vhodný internetový prohlížeč. Klient tak může přistupovat k účtu z jakéhokoliv počítače připojeného k internetu, pouze se přihlásí k webové stránce banky a může pracovat. Zabezpečení přenosu je přitom podobné jako u home bankingu.

**Datum vydání: III/2002**
Zdroj: E-biz - Měsíčník, jehož hlavním tématem je ekonomika a podnikání.
Zobrazit přehled článků ze zdroje E-biz