Nejinovativnější země světa (2/2): Zdravotnictví je budoucnost

V předchozím článku jsme viděli, jaké země se dostaly do top 10. Nyní se podívejme, jaké je hlavní téma tohoto roku: zdravotní péče.

Ilustrační snímek

Například v Indii se k diagnostice nemocí používají inovativní kompaktní zařízení propojená se smartphony. Drahé vybavení, které bylo tradičně používané v zahraničí, proto není pro některá vyšetření nutné. Také se objevují jedinečné obchodní modely financování zdravotní péče, které jsou postaveny na financování od nejširšího základu zákaznické pyramidy. Dalším příkladem inovace může být používání dronů k odeslání vzorků krve a léků ve Rwandě nebo péče na dálku rozvíjející se ve velkých zemích (např. v Číně).

Zdravotnictví je součástí globálního inovačního ekosystému a nabývá na důležitosti. Proto se tento rok Globální index inovací obzvláště zaměřil právě na lékařské inovace. Země, které byly uvedeny v minulém článku, byly seřazeny podle svého inovačního výkonu. Ten je založen na:

  1. Inovačních vstupech (regulační prostředí, kvalita vysokoškolského vzdělávání, výdaje na výzkum a vývoj, infrastruktura)
  2. Inovačních výstupech (např. online kreativita a vytváření nových znalostí).

Zdravotní péče a inovace v medicíně

Zdravější život patří mezi cíle OSN. Inovace v této oblasti se týkají imunizace, všeobecné zdravotní péče i investic do kvalifikace zdravotnických pracovníků v rozvojových zemích. Například Singapur, který je v top 5 inovativních zemích, zdraví a medicínu ustanovil jako prioritu i ve své národní inovační strategii.

Nové příležitosti jsou především v léčbě rakoviny, zvládání bolesti prostřednictvím neurovědy (bez nutnosti nasazení opioidů) nebo v léčbě poranění páteře, což by mohlo zlepšit pohyblivost pacientů, kteří ochrnuli.

Stále však existují 3 skupiny výzev:

  • Etické: Genetické inženýrství vyžaduje nové principy – zejména pokud jde o použití umělé inteligence v medicíně.
  • Sociální: Mnoho lidí stále nemá přístup ke kvalitní zdravotní péči. Dalším problémem jsou rostoucí náklady na zdravotní péči.
  • Ekonomické: Analýza dat přináší moc, a proto se dost možná brzy bude i rozhodování ohledně zdravotnictví odehrávat ve společnostech jako jsou Google, Facebook, Baidu nebo Alibaba.

 

-jk-

Zdroj: INSEAD Knowledge - znalostní portál mezinárodní MBA školy INSEAD
Zobrazit přehled článků ze zdroje INSEAD Knowledge

Články v sérii

Aktuální

Nejinovativnější země světa (1/2)

Aktuální

Nejinovativnější země světa (2/2): Zdravotnictví je budoucnost