Návrhy sloganů na webové stránky

Úspěch e-komerce do značné míry závisí na účinnosti reklamních sloganů a hesel, umístěných na webových stránkách. Článek přináší tipy pro tzv. copywritery (reklamní textaře), kteří se tvorbou sloganů zabývají. V několika bodech shrnuje aspekty účinnosti těchto hesel a rady, jak postupovat, aby slogany a hesla byla co nejpůsobivější.

Ze všeho nejdůležitější je podle autora článku vcítit se do situace koncového uživatele a představit si sám sebe na jeho místě. Je třeba se nejprve rozhodnout, zda vytvářený slogan přesvědčí zákazníka spíše rozumově či citově (emocionálně).

Používání přítomného času v heslech vytváří akční dojem – vše se děje v reálném čase a zákazník je tak nejvíce nucen k určité činnosti. Je také dobré vše směrovat k osobě čtenáře, tj. ve výzvách a heslech používat druhou osobu („Vy musíte rozhodnout“). Téměř nutností je činný rod, který zdůrazňuje aktéra určité činnosti.

Jestliže inzerovaný produkt je pro zákazníka užitečný ve více směrech, je třeba se rozhodnout, který z těchto aspektů bude pro reklamu užitečnější a účinnější.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: ClickZ - americký portál zaměřený na digitální marketing
Zobrazit přehled článků ze zdroje ClickZ