Návrh intranetu pro správu znalostí

Intranet může být snadno použitelným a vizuálně atraktivním zdrojem informací pro všechny zaměstnance firmy. Nedávný průzkum, provedený v několika britských společnostech prokázal, že zaměstnanci tuto technologii oceňují. Intranet poskytuje přístup k databázím, dokumentům, internímu obsahu a externím webovým stránkám. Může také sloužit jako fórum pro shromažďování „duševního bohatství“ a zkušeností zaměstnanců, které jsou velmi cenné pro přetváření dat a informací ve znalosti.

Pořizovací náklady na uvedené technologie již umožňují zavedení intranetu i v menších firmách. Tento dokument se zabývá funkcemi, které mohou být na intranetu k dispozici a které mohou usnadňovat zachycování, publikaci a vyhledávání opakovaně použitelných informací a znalostí. Rozebírá strukturu firemního intranetu a její použitelnost pro různé typy podniků. Nezaměřuje se na technické prvky a přenos informací na intranetu.

Hlavní otázka, kterou by si měly položit všechny firmy, které plánují implementaci intranetu, zní „Jaký obsah zde bude publikován?“ (např. zprávy, směrnice, články, informace o osobách, poznámky, nápady...) a „Jaký bude profil obsahu?“ (možnost vyhledávání podle různých kritérií, možnost aktualizace jednotlivých informací). Na základě toho se dá sestavit podoba firemního intranetu.

**Datum vydání:** XII/2001
Zdroj: Knowledgeboard.com - americký portál věnovaný tématu správy znalostí
Zobrazit přehled článků ze zdroje Knowledgeboard.com