Můžete věřit e-mailu?

E-mail se stal vitálním firemním nástrojem. Bývá první věc, kterou většina lidí v práci kontroluje a také poslední, kterou se zabývají. Lze mu ale věřit? Je to relevantní otázka, když vezmete v potaz nový alarmující průzkum, který uskutečnili tři profesoři obchodních škol.

Psychologové již dávno vědí, že je pro lidi snadnější klamat a mlžit v psané komunikaci. Další nové studie ale ukazují, že k tomuto neduhu lidé inklinují mnohem výrazněji v e-mailu než v rukou psané komunikaci.

Tato zjištění se shodují s další prací, která ukazuje, že e-mailová komunikace snižuje důvěru a spolupráci, které vídáme v profesních pracovních skupinách a zvyšuje negativitu v oblasti zhodnocení výkonu. Platí však také, že čím bližší jsou si dopisovatelé, tím méně se klamou.

-av-
Zdroj: CNN.com - portál americké zpravodajské televize CNN
Zobrazit přehled článků ze zdroje CNN.com