MSP: Nový typ služeb v oboru IT

Poskytovatel služeb pro řízení podniku (MSP) na dálku řídí a sleduje podnikové aplikace a infrastrukturu sítě. Poplatky za služby si tyto subjekty účtují na bázi předplatného za jednotlivá zařízení.

Narozdíl od poskytovatelů aplikačních služeb (ASP) umožňují MSP společnostem outsourcing údržby aplikací, bez outsourcingu aplikací samotných. Spíše než údržbu aplikací však MSP provádějí údržbu sítí.

Co se týká vlivu na firmu, hodnotí odborníci model MSP jako méně rušivý než model ASP. Tiskařská firma **R.R. Donnelly & Sons** tímto způsobem například odstranila výpadky svého firewallu.

Autor příspěvku uvádí několik zásad, jimiž by se měli řídit potenciální odběratelé při sjednávání služeb typu MSP:
- dohodnout se na strategii odstoupení od služeb (kolaps MSP znamená pro odběratele vekou ztrátu),
- získat reference, jak si daný MSP počíná u jiných podniků,
- hledat takového MSP, který používá standardizované postupy,
- podepisovat smlouvy na krátkou dobu.

Nevýhoda nového přístupu k podnikovým informačním systémům je, že firmy poskytující služby MSP nejsou o mnoho stabilnější než firmy poskytující služby ASP.

**Datum vydání: XI/2001**
Zdroj: CIO.com - Internetové stránky časopisu CIO pro vedoucí pracovníky v oboru informačních technologií
Zobrazit přehled článků ze zdroje CIO.com