Mobilní práce neznamená zahlcení a izolaci

Většina firem si uvědomujte důležitost vybavení svých zaměstnanců bezdrátovými technologiemi za účelem zvýšení jejich produktivity. Bez efektivního řízení změn se však v této souvislosti může stát, že se zaměstnanci budou cítit zahlcení prací 24 hodin denně, což povede k poklesu jejich spokojenosti.

V první řadě byste měli k mobilitě zaměstnanců přistupovat jako k obchodní možnosti, technologické výhodě nebo HR benefitu. Úspory nákladů jsou pouze doprovodným efektem, nikoli smyslem této snahy. Zároveň je důležité poskytovat školení, jak s novými nástroji správně zacházet. Zásadní je také podpora nejvyššího vedení.

Dále je třeba pracovat s negativní stránkou pružných pracovních opatření, jako je například neustálá přítomnost zaměstnanců na sociálních webech, která může vést ke snižování produktivity. Spolu s tím je třeba počítat i se zabezpečením sítí proti útokům zvenku.

Zaměstnanci pracující na dálku mohou navíc začít cítit osamocení a izolaci. Proto je třeba naučit se s nimi správně komunikovat a motivovat je.

-kk-

Zdroj: Benefits Canada - kanadský portál o zaměstnaneckých výhodách
Zobrazit přehled článků ze zdroje Benefits Canada