Mobilní Internet v českých firmách

Studie Mobilní Internet v českých firmách 11/2003, která vzešla z výzkumu Agentury Digimark z října 2003 a účastnilo se jí 2866 respondentů se zaměřila zejména na to, jaké mají firmy problémy při využívání mobilního Internetu. Mobilním Internetem je myšleno připojení notebooku, kapesního počítače apod. k celosvětové síti, konkrétně technologie HSCSD, GPRS a Wi-Fi.

Zajímavé je, že nejčastěji respondenti udávali jako problematickou současnou rychlost mobilního Internetu, teprve na druhém místě byla cena. Třetina firem pak uvedla jako problematickou stabilitu mobilního připojení. Problém rychlosti a stability připojení podle průzkumu mírně roste s velikostí firmy.

Celkově se ukázalo, že pro lidi, kteří více využívají služby mobilního Internetu, je menším problémem jeho cena a naopak větším problémem se stává rychlost a stabilita, tedy kvalita služby. Ukazuje se i to, že za rychlý mobilní Internet jsou respondenti ochotni více zaplatit.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: ISDN Server - zpravodajství ze světa telekomunikací
Zobrazit přehled článků ze zdroje ISDN Server