Měli by se manažeři dále vzdělávat - ano či ne?

Pokud působíte na manažerské pozici a máte za sebou několik let praxe a navíc jste držiteli vysokoškolského titulu, možná si kladete otázku, zda je potřeba, abyste se ještě vzdělávali. V případě, že chcete být konkurenceschopní a mít budoucnost, musíte nabídnout nejen znalosti a schopnosti, ale i ochotu na sobě neustále pracovat.

Existuje mnoho možností, jak se mohou manažeři během své praxe dále vzdělávat. Mohou absolvovat tréninky, školení či koučinky nebo mají možnost studovat ucelený vzdělávací program MBA (Master of Business Administration). Záleží samozřejmě i na ochotě zaměstnavatelů dát svým manažerům časový prostor na jejich další vzdělávání.

Při časové vytíženosti většiny manažerů je třeba důkladně zvážit a vybrat vhodnou formu studia, která by měla respektovat jejich vysoké pracovní tempo a nabídnout jim maximální flexibilitu a časovou volnost.

Jednou z možností, jak skloubit zaměstnání, studium i osobní život, je online forma studia, kterou lze studovat např. program Interactive Online MBA poskytovaný LIGS University. Tato forma výuky nabízí studentům možnost vzdělávat se kdykoliv a odkudkoliv na světě prostřednictvím počítače připojeného k internetu. Její nespornou výhodou je fakt, že online studium lze zahájit kdykoli v průběhu roku. Navíc si studenti mohou zvolit, zda chtějí studovat v češtině, slovenštině, angličtině či v ruštině nebo v kombinaci těchto jazyků.

Studenti programu Interactive Online MBA na LIGS University si sestavují vlastní individuální plán dle svého zájmu a profesního zaměření. Při studiu postupují svým vlastním tempem, které jim vyhovuje, neboť je nezdržují ostatní členové studijní skupiny. Naopak si studenti MBA mohou dopřát více času na témata a oblasti, které je speciálně zajímají.

Studium programu Interactive Online MBA si mohou studenti ještě obohatit o doporučené webináře (semináře probíhající online), které organizuje LIGS University v průběhu celého roku na různá témata z manažerských oblastí.

Při online studiu probíhá komunikace s tutory, spolužáky i studijním oddělením, ale i testování znalostí a odevzdávání písemných prací prostřednictvím Studentského informačního systému. V tomto systému mají studenti rovněž k dispozici online knihovnu, e-learningové studijní materiály a elektronická kompendia, která jim umožňují získat potřebné znalosti k absolvování e-learningových testů.

Průzkum realizovaný v letošním roce Asociací institucí manažerského vzdělávání (AIMV) na téma Studium MBA v roce 2015“ potvrdil, že zájem o online vzdělávání v České a Slovenské republice roste. V rámci průzkumu bylo osloveno celkem 4 385 českých a slovenských manažerů a manažerek, z nichž by 81 procent upřednostňovalo studovat MBA právě online formou.